triangle

Najważniejszy, strategiczny teren pod produkcję i logistykę, dla Rawicza, 3 minuty od S5, 20 minut do Wrocławia, 70 minut do Poznania. 1, 2, 5, 14, 20 ha... 35 ha

Najważniejszy, strategiczny teren pod produkcję i logistykę, dla Rawicza, 3 minuty od S5, 20 minut do Wrocławia, 70 minut do Poznania. 1, 2, 5, 14, 20 ha... 35 ha

 

Jest uprawomocnienie z końcem 02.2018!!! Wojewoda Wielkopolski nie zgłosił uwag do uchwalonego Miejscowego Planu w Rawiczu!!! To najbardziej strategiczny teren do rozwoju produkcji i logistyki w tym mieście.
 

http://bit.ly/2oUUbae
http://bit.ly/2DdHbBa

 

Validation at the end of 02.2018 !!! The Province Governor of Wielkopolska did not make any comments to the Site Development Plan in Rawicz!!! It is the most strategic land to develop production and logistics in this city.

 

Po 2 latach budowania strefy, stworzyliśmy nowy potencjał Rawicza - nową strefę aktywizacji gospodarczej Sierakowo Północ I - NA SPRZEDAŻ.

 

To najważniejszy, strategiczny teren dla rozwoju tej gminy, strategiczne miejsce dla firm poszukujących pracowników fizycznych i kadry dzięki bliskości Wrocławia. To opcja do firm z Poznania, które wyczerpały potencjał drenowania rynku w poszukiwaniu spawaczy i innych pracowników fizycznych, określonych specjalizacji - 70 minut z Poznania to dobry potencjał zarządzania oddziałem na odległość...

30 minut do Wrocławia, 70 minut od Poznania (już niedługo), działki 3 minuty do nowej S5. 1ha, 2ha, 3ha, 5ha, 14ha, max. 35 ha. Możliwość podziału gruntu min. 2500 m2.

 

Jakie są powierzchnie działek?

Obecne, przykładowe powierzchnie działek z możliwością połączenia do różnych wielkości, wzdłuż drogi DK36, z wjazdem z drogi gminnej np. 2ha, 3,33ha, 3,13ha, 1,18ha, 0,4ha, 2,44ha, 4,68ha, 2,32ha.

W zależności od konfiguracji np. możliwość kupienia w całości 14ha, 5,33ha, 35ha - wielkość powierzchni do ustalenia.

Możliwość podziału działek: min. 2500 m2

 

Dla kogo?

Zapraszamy inwestorów zainteresowanych gruntami pod obiekty przemysłowe, produkcyjne i logistyczne zainteresowane inwestowaniem w przyszłość lub bieżące potrzeby zwiększania potencjału firmy, w miejscowości Rawicz, 3 minuty od drogi krajowej S5, 30 minut do Wrocławia, 70 minut do Poznania, z dużym potencjałem nowych zasobów ludzkich.

Oferujemy sprzedaż działek z wstępną koncepcją, możliwość prowadzenia inwestycji we własnym zakresie, przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego lub realizację inwestycji przy współpracy z developerem obiektów przemysłowych, w systemie build – to – suit.

Zapraszamy do inwestowania w pewne działki z MPZT, o dużym potencjale wzrostu, jako w jedną z form bezpiecznego lokowania gotówki lub miejsce realizacji zamierzonych celów inwestycyjnych.

 

Jakie są wartości dodane do terenu?

1. Media dla wielu 11ha fabryk / Media for 11 ha facilities Prąd, gaz, woda, kanalizacja, telefon / Electricity, gas, water, sewerage, telephone

2. Duży potencjał logistyczny / Big logistics potential
np. dla 200 tirów dziennie / e.g. for 200 trucks a day

3. Duży potencjał pracowniczy / A large potential for employees np. dla fabryki zatrudniającej 3500 osób np. w branży spożywczej itd. / e.g. for a factory employing 3,500 people, e.g. in the food industry, etc

4. Możliwość wybudowania 11ha hal / The ability to build 11 ha of halls
65% zabudowy, 10% tereny biologicznie czynne / 65% of buildings, 10% biologically active areas

5. Wysoka zabudowa / High buildings
20 metrów wysokość obiektu / 20 meters height of the object
30 minut do Wrocławia / 30 minutes to Wroclaw

6. Blisko do kadry zarządzającej / Close to the management team 
70 minut do Poznania / 70 minut to Poznań

7. Możliwość komfortowego prowadzenia oddziału z Poznania i dostęp do potencjału kadry z Wrocławia i Rawicza / Possibility of comfortable running a branch from Poznań and an access to the potential of the staff from Wrocław and Rawicz

8. 3 minuty do S5 / 3 minutes to S5 
Strefa przygotowana specjalnie przy nowej drodze S5, Poznań – Wrocław / Zone prepared especially near the new S5 road, Poznań - Wrocław.

9. Udział w inwestycji / Participation in an investment Możliwość samodzielnego zainwestowania w nieruchomości gruntowe lub współudział we wspólnym projekcie / The possibilities to invest in land or participation in the co-operating company

- oferta bezpośrednia, bez pośredników.

- niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i obowiązującego prawa

 

Kontakt:

Maciej Winter 

+ 48 509 750 734
maciej.winter@amwinter.pl

Dodano: 11.08.2016

logos
triangle